swMenuFree

Меѓународни натпревари

Меѓународни натпревари по информатика 2022

 

VI Европска Јуниорска Олимпијада по Информатика (ЕЈОИ 2022), 19.09. - 25.09.2022, Киев, Украина (онлајн)

XV Јуниорска Балканска Олимпијада по Информатика (ЈБОИ 2022)

XXIX Балканска Олимпијада по Информатика (БОИ 2022)

II Европска Олимпијада по Информатика за девојки (ЕОИД 2022), 16.10. - 23.10.2022, Анталија, Турција

XXXIV Интернационална Олимпијада по Информатика (ИОИ 2022), 07.08. - 14.08.2022, Индонезија

 

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.