swMenuFree

Контакт

Адреса:
Архимедова 5
Скопје 1000 Македонија

Контакт форма

Испратете е-порака. Сите полиња со * се задолжителни.

Останати информации

Останати информации:

Контакт: Миле Јованов

WEB сајтот е развиен од: Миле Гогушев Илија Божиновски

Надградба, редизајн и реорганизација од: Ратко Мирчески

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.