swMenuFree

ioi2012v2.jpgioi2013v2.jpgsliki_naslovna1.jpgsliki_naslovna2.jpgsliki_naslovna3.jpgsliki_naslovna4.jpgsliki_naslovna5.jpgsliki_naslovna6.jpgsliki_naslovna7.jpgsliki_naslovna8.jpgsliki_naslovnamendo.jpgslikinaslovna10.jpgslikinaslovna11.jpgslikinaslovna12.jpgslikinaslovna13.jpg
Здружението се залага за развој и унапредување на информатиката и нејзина примена во сите аспекти на општественото делување

Државен натпревар за основно о…

05-05-2022

На 5 мај 2022 година, во просториите на Digital School во Скопје, се одржа Државниот натпревар ...

Државен натпревар за основно образование 2022 - Информатичко размислување

На 5 мај 2022 година, во просториите на Digital School во Скопје, се одржа Државниот натпревар за учениците од основно образование 2022 - Информатичко размислување.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.