swMenuFree

Регионален натпревар 2022

XXX Регионален натпревар по информатика се одржа на 5 март 2022 година на повеќе места ширум државата.

Повеќе информации за натпреварот можете да најдете овде.

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.