swMenuFree

Годишно собрание на ЗИМ 2021

На 29.12.2021, во облик на онлајн состанок на платформата Google Meet, се одржа Годишното собрание на Здружението на Информатичари на Македонија (ЗИМ).

 

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.