swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2022 - информатичко размислување 1446
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2022 - Информатичко размислување 1321
Конечни резултати од МЈОИ 2022 1559
Конечни резултати од МОИ 2022 1758
Конечна листа на поканети учесници на Македонска и Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2022 2130
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2022 1845
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2022 1943
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2021 - информатичко размислување 5074
Решенија на задачите од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 5152
Задачи од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување (alb) 4675
Задачи од Државниот натпревар 2021 - Информатичко размислување 4859
© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.