swMenuFree

XXIII Македонска Олимпијада по Информатика 2019, 11-14.04.2019

Годинава Македонската олимпијада по информатика (МОИ) се одржа во паралела со International Balkan University Olympiad in Informatics (IBUOI), што им даде можност на нашите ученици да ги проверат своите знаења меѓусебно, а и во споредба со свои врсници од други земји. 

Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2019

Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2019

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2019

 Учениците кои ги освоија првите 9 места на МОИ се повикани на дополнителни изборни натпревари во понеделник 29.04 и среда 01.05, за одредување на тимовите за учество на интернационалните натпревари.

IBUOI 2019 results

Task (276 - 281, you need registration on mendo.mk)

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.