swMenuFree

XXII Македонска Олимпијада по Информатика 2018, 27-28.04.2018

XXII Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 27.04.2018 (петок) и 28.04.2018 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и во просториите на Sorsix.

 

Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2018

Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2018

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2018

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.