swMenuFree

XXI Македонска Олимпијада по Информатика, 21-22.04.2017

XXI Македонска Олимпијада по Информатика се одржа на 21.04.2017 (петок) и 22.04.2017 (сабота), во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ) и во просториите на Sorsix.

 

Поканети учесници на Македонска олимпијада по информатика 2017

Агенда за Македонска олимпијада по информатика 2017

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2017

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.