swMenuFree

Државен натпревар

XX Државен натпревар, 25 - 26.04.2009

Натпреварот ќе се одржи во просториите на:

Институт за Информатика, Природно-математички факултет, Скопје

 

Поканети учесници на државен натпревар 2009

Агенда на државниот натпревар 2009

Услови за учество на натпреварот за поканетите учесници

  • Натпреварувачите мора да бидат пријавени на natprevarATgmail.com од страна на нивниот ментор или професор - претставник на училиштето во кое што учат најдоцна до 07.04. Листата на пријавени учесници ќе биде објавена и конечна. Во пријавата треба да се дадени точното име и презиме на натпреварувачот, година во која учи, училиште, град, група и идентификатор.
  • Натпреварувачите за да можат да учествуваат на натпреварот се должни до 22.04 на сајтот http://www.z-trening.com да си отворат своја сметка и да решат НАЈМАЛКУ 10, 15 и 25 задачи соодветно за почетничка, основна и напредна група, по свој избор. На 22.04 ќе биде направена проверка за бројот на решени задачи за секој поканет ученик на државниот натпревар.

Миле Јованов ,
Комисија за натпревари 2009

Резултати од државен натпревар 2009

Поканети и потврдени учесници на Македонска олимпијада 2009

 


 

© 2009-2022 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.